BRIAN MCKEE (US) AND TREVOR AMERY (US), PHOTOGRAPHY AND PAINTING

01-12-2005 – 28-01-2006

 

GALERIE BIRTHE LAURSEN har store forhåbninger til de to unge amerikanske kunstnere BRIAN MCKEE og TREVOR AMERY. På galleriet præsenteres de netop nu for første gang i Norden, hvor vi viser fotografier af McKee og malerier af Amery.

Velkommen til fernisering torsdag 1. december 2005 kl. 16.00-18.00.

BRIAN MCKEE’s fotografier er tids-billeder, men de handler ikke om tidens rolige tand. Krig, vold og hærgen er kondenseret i hans mennesketomme forfaldsfotografier, som dirrer tålmodigt mellem konstruktion og ruin, opretholdelse og ødelæggelse. Billedsproget konstitueres af interiører fra ødelagte paladser og teatre, som McKee har fotograferet i Afghanistan, Uzbekistan og Indien. Han fotograferer med et storformatkamera på stativ, altid med naturligt lys. Med en meget lille blænde og en lukketid på 10-25 minutter opnås fotografiernes dybdeskarphed, som åbner beskuerens synsfelt i alle retninger. Foran fotografierne – ca. 130 x 170 cm, c-print på aluminium og uden ramme og glas – får man fornemmelsen af at kunne træde ind i billederne, ind i historiens rum. Her findes arkitektoniske vidner om forbrydelser, ødelæggelser og katastrofale begivenheder: på en væg i et tidligere fornemt men nu forladt og forfaldent palads ses skudhuller og krater som følge af granaters møde med bygningen. Ved siden af arabiske bønner, der fungerer som spor efter angsten og de ekstreme følelser, som de, der et skæbnesvangert tidspunkt har befundet sig i rummene, har følt. Historien er indprentet i arkitekturen. McKees fotografier fortæller en specifik historie. Fx historien om krigen mellem Afghanistan og Sovjet. Men de ofte centralperspektiviske fotografier af fordoms luksuriøse bygninger er med deres åbenlyse grafiske kvaliteter mere end bare afslørende dokumentationer af specifikke historiske kendsgerninger og kulturelle forandringer. McKee arbejder i forlængelse af 70’ernes amerikanske topografiske bølge – Stephen Shore er McKees væsentligste lærer – men han bevæger sig ud over det rent dokumentariske. I hans billeder foreslår fotografiets referentielle kapacitet ikke én historisk sandhed men snarere fortidens tilstedeværelse i nutiden. Fotografierne reflekterer over temaer, som til stadighed er kendetegnende for mange samfund og mange kulturer: konstruktion, konflikt, opretholdelse, forfald, kollaps, ruin. Brian McKee (1977) bor og arbejder i New York og Wien.

Modsat mange samtidige malere arbejder TREVOR AMERY udelukkende i en grå farveskala. Med enkle greb sætter han det realistiske og det abstrakte maleri i spil. Udgangspunktet er et forsøg på at dynamisere den hævdvundne sandhed, at kunsthistorien er funderet på skabende, repræsenterende linjer. Men i Amerys malerier er linjer både konstruerende og destruerende størrelser. I malerierne formgiver linjer på den ene side realistiske, stereotype og melankolske motiver skabt på baggrund af kunstnerens private fotografier og den moderne kulturs billedarkiv. På den anden side afvæbner og ødelægger andre linjer disse realistiske men dog aldrig helt velkomponerede udsagn ved at indhegne dem. Indhegningen etableres af grove, mørke streger, der synes at materialisere sig på maleriernes overflade som snorlige, tværgående grafiske bjælker eller cirklende til tider aggressive og dramatiske kruseduller. Disse nærmest håndgribelige linjer refererer ikke til noget. De kommer fra en verden uden for billederne, peger på den samtidig med bare at være dér på maleriernes overflade. De introducerer en abstrakt spontanitet og spøgefuld nonchalance i de realistiske udtryk. Linjerne er Amerys særlige signatur. De vidner om, at der billedligt talt er flere lag i hans malerier. De består af to fysisk adskilte billedrum, som hænger ved siden af hinanden. De fængslende linjer bevæger sig nu fra det ene rum til det andet og forbinder rummene, som ellers motivisk ikke har noget med hinanden at gøre. Sammenkædningen understreger Amerys antagelse, at alt er forbundet – også uden for hans eget billedunivers. Linjerne begrænser også beskuerens blik samtidig med at lokke det ind i billedernes imaginære rum og se mere end dét, der ligger mellem linjerne – nemlig dét, der ligger bag dem. Det væsentlige er imidlertid ikke, hvad beskueren ser og ikke ser i Amerys billeder, men hvordan. Trevor Amery (1983) bor og arbejder i København og Baltimore.

Udstillingen kan ses til lørdag 28. januar 2006.