LIV CARLÈ MORTENSEN OG JANE VORRE, “HIMMELBY”, FOTOGRAFI

01-03-2004 – 31-03-2004