ANJA FRANKE – MY GARDEN

ANJA FRANKE – MY GARDEN

29. juli – 10. september 2021
Birthe Laursen Art Room Gilleleje, St. Strandstræde 1, 3250 Gilleleje 

Birthe Laursen Art Agency åbner 29. juli udstillingen My Garden af billedkunstner Anja Franke i Gilleleje. Soloudstillingen vil præsentere en række nye akvareller og objekter, som alle peger tilbage på kunstnerens have i Herlev. Frankes praksis er funderet i den konceptuelle metode, hvor hun primært undersøger feministiske perspektiver i naturen og i den private sfære.

Siden 2004 har Frankes hjem både fungeret som atelier, laboratorium og international udstillingsplatform (InstantHERLEV institute). Den private matrikel kan ses som en metafor og et micro-samfund, der afspejler en globaliseret tilstand i forlængelse af de klimaproblematikker, vi alle er del af. Selve haven er en ressource i Frankes kunstneriske produktion, hvor materiale udvindes gennem graven og observation. Hun undersøger jorden og det som jorden omdanner med det formål at skabe nye forståelser af jordens tilstand og vores menneskelige relation til den. Jord som materiale rummer et bredt spænd af betydninger og konnotationer omkring begreber som ejerskab, nationalitet og territorier over i mere abstrakte ideer om religion, forgængelighed og organiske processer. Ligeledes bearbejder Franke sit materiale i haven når hun brænder, støber og udsætter det for selvsamme miljø, som det kommer fra.

Franke har i forlængelse af sin metode udviklet begrebet ’nøjsomhedsæstetik’, som danner udgangspunkt for hendes arbejde og praksis. Begrebet kredser om den cirkulære tænkning, der re!ekterer over dilemmaer, der udspringer af vores forbrugs kompromittering af naturen og ændring af vores klima. Verden er brugt, naturen udvandet som praktisk ressource, industrialiseringens og vækstens principper er forældet. Vi står foran et paradigme, en psykisk social tilstand, som kan ses og skal mærkes.

Udstillingen My Garden kan opleves i Birthe Laursen Art Room i Gilleleje fra torsdag 29. juli til 10. september på St. Strandstræde 1. Åbningstiderne er torsdag-fredag 14-18, lørdag 12-16 samt yderligere efter aftale. Der vil være fernisering torsdag 29. juli fra kl. 14-19, hvor alle er velkomne.

Søndag 15. august (ændret fra 22. august) kl. 14.30 vil der være artist talk med Anja Franke. Tilmelding kan ske på brl@birthelaursen.com eller på +45 40307707.

Anja Franke (f. 1962) er uddannet fagfotograf i København og New York (1985) samt billedkunstner og Cand. Phil. i kunstformidling og teori på Det Kongelige Danske Kunstakademi (1994). Modtaget Akademiets Guldmedalje (1997). Modtaget Statens Kunstfond 3-årige arbejdslegat (1998). Åremål ansat professor og prorektor på Det Fynske Kunstakademi 1997-2004. Formand for Arthur Köpckes Mindefond 2002-2010. Bestyrelsesmedlem af Den Danske Radeerforening 2001-2010. Medlem af Akademiraadet, Statens øverste rådgiver i æstetisk anliggende og formand for billedhuggersektionen 2008-23. Statens Kunstråds repræsentantskab 2009 -17. Repræsenteret på Statens Museum for Kunst og Trapholt Kunstmuseum. Udsmykning Skovlunde Bypark, DAG&NAT, Ballerup. Nivaagaard Malerisamling, JORDHUND, opsat ved teglværkets Lau.