KLAR Advokater


KLAR ADVOKATER

KLAR Advokater er et ungt advokatfirma, som ønsker at differentiere sig fra de mere klassiske advokatkontorer i København. Det gør de ved at signalere en helt særlig åbenhed og gennemsigtighed i måden, hvorpå de arbejder, men i høj grad også i måden hvorpå de indretter sig. KLAR Advokater har valgt at indrette deres kontorer i et baghus i indre by med insisterende og udfordrende kunst, som netop signalerer at de er en moderne virksomhed, som tør tænke nye tanker og metoder i en ellers noget konservativ branche.